I området finns goda möjligheter till jakt på älg, björn och småvilt. Området erbjuder även en mängd olika fiskevatten.

En del av jaktlagen säljer jaktkort för småvilt, men de flesta köper av SCA på internet. Fiskekort för Tåsjön och område 8 köper ni hos Åke på macken i Norråker, Länstyrelsens fiskekort köper ni på nätet. Det finns stora möjligheter till att få öring, röding och harr.